Gå till innehåll
Undersajt
Undersajt
Ordförandeklubba

Årsmöte och vårmöte

För att vi ska ha en framgångsrik och vital förening krävs att så många medlemmar som möjligt kommer till årsmöte och vårmöte och låter sin röst vara hörd. På dessa möten avgörs de viktigaste frågorna för vår förening och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor och till mötena skicka in motioner. En motion ska vara styrelsen till handa tre veckor innan mötet.

Årsmötet

Årsmötet hålls senast 15 oktober. Här presenteras styrelsens verksamhetsberättelse och det ekonomiska resultatet för räkenskapsåret. Revisionsberättelse. Även styrelsens ansvarsfrihet behandlas vid detta möte.

Vårmötet

Vårmötet hålls senast 31 mars. Under detta möte presenteras en budget för det kommande räkenskapsåret. Medlemsavgiften för den kommande säsongen fastställs. Styrelseledamoter för den kommande säsongen väljs.

Publicerad: 2023-01-28

Postadress

Karlstads CK - Curling
Stadionvägen 8
65340 Karlstad

Besöksadress

Vid entrén till Tingvalla
Isstadion
Stadionvägen 8 Karlstad

Kontakta oss

Tel: 054-15 75 75
E-post: info@kck.se